Ostravské těžní věže – jak se leze na věže.

JAK SE LEZE NA VĚŽE.


V Ostravě bylo v minulosti asi cca 50 hlubinných dolů, které byly o cca 90 jámách (bez kutacích jam), na kterých bylo cca 65 těžních věží. V začátcích hlubinné těžby, byly lanovnice zabudovány v dřevěné konstrukci střechy, později se začaly budovat zděné těžní věže, které byly např.na dole Ema, Hermenegild. Pak se začaly budovat pyramidální těžní věže, které byly např.na dole Jakub, Ema a Michal.
V Ostravě se žádná zděná ani pyramidální těžní věž nezachovala. Pyramidální věže pak byly postupně nahrazovány ocelovými vzpěrovými těžními věžemi a také těžními věžemi se strojovnou místěnou nad jámou, která je nazývána také kladivová těžní věž. Do současnosti se v Ostravě zachovalo 11 ocelových těžních věží.1 kladivová 2 vzpěrové sdružené a 8 vzpěrových těžních věží. Nedochovala se bohužel ani jediná dvojitá vzpěrová těžní věž, které se také říká kozlíková ( byla na dole Heřmanice), ani vzpěrová věž na dole Odra, která měla 4 lanovnice, s niž byla 1. umístěna pod plošinou lanovnic. Tato těžní věž byla postavena jako poslední v Ostravě. Ostravské těžní věže jsou většinou nýtované a jejich váha je cca 30-200 tun.
Dne 29.9.2015 se podařilo slézt a nafotit poslední z 11. Ostravských těžních věží, které se zachovaly až do dnešní doby. Nafotit všechny tyto věže trvalo 3 roky. Neznám v Ostravě nikoho, kdo by měl slezeny všechny těžní věže. Největší problém není na věž vylézt, ale přemluvit někoho komu tato věž patří, aby vás tam pustil. Což se nikomu moc nelíbí, neboť nechce zbytečně riskovat, že se někomu něco stane a bude za to zodpovědný. U některých těžních věží to trvalo i 2 roky. Nejméně náročná, je těžní kladivová věž dolu Jeremenko, na kterou lze vyjet výtahem a lze se na ni dostat v rámci fárání na 5. patro tohoto dolu. Naopak jedna z nejnáročnějších, je těžní věž dolu Alexander, kde je svislý žebřík v opláštění věže, takže vevnitř je spousta prachu rzi a tma, což není pro fotografování ideální a nahoře u výlezu na věž je asi 3m dlouhá a asi 60cm vysoká chodba plná prachu. V Ostravě je však ještě jedna těžní věž, která je složitá na slezení a na první pokus se ji nepodařilo pokořit a povedlo se to až napodruhé, která těžní věž to je ,ale neprozradím.

 

 

Důl Anselm - vzpěrová, ocelová, nýtovaná, těžní věž, vysoká 38,5m byla postavena firmou Wilhelmshütte Altwasser, v r.1915 .V r.2015, byla opatřena novým nátěrem. Tato věž je zvláštní tím, že lanovnice jsou umístěny, jako jediné v Ostravě, nad sebou. V r.1971, došlo k poruše parního těžního stroje a po této poruše, byl na věži instalován elektro-hydraulický pohon, který byl při rekonstrukci v r.2015 z věže odstraněn. Věž je v provozu dodnes, neboť se využívá na fárání původní těžní jámou, na štolové patro, které je součástí hornického muzea.Na věž se leze po ocelovém schodišti, z ohloubně jámové budovy.V místě, kde byla strojovna elektro-hydraulického pohonu, je asi 4m dlouhý, svislý žebřík, poté pokračuje ocelové schodiště, až na plošinu spodní lanovnice.A na plošinu vrchní lanovnice, se leze po šikmém 6m dlouhém žebříku, který má stupačky z kulatiny.

 

 

 

Důl Alexander – ocelová, nýtovaná, vzpěrová těžní věž, na vtažné jámě, která se nachází na katastru Kunčiček, byla postavena Strojírnami knížete Salma, v r.1926, kdy nahradila původní věž z r.1896. Věž byla v provozu do 31.12.1992 V r.2008 byla věž opatřena novým nátěrem. Věž je vysoká 48,3 m a lanovnice mají průměr 4 m.Tato věž na první pohled vypadá, že bude jednoduché na ni vystoupat, neboť má podobně jako důl Hlubina schodiště kolem věže. Opak je však pravdou.nntw Na tuto věž se dá vystoupit jen po svislém žebříku, který je uvnitř opláštění věže. Schodiště, které je vidět kolem věže, se používalo před opláštěním věže. Výstup opláštěním, kde je spousta rzi a tma, je dost náročný, hlavně v době, kdy se do opláštění věže opírá slunce. Především to nejsou ideální podmínky pro fotografování. Uprostřed opláštění je plošina, žebříky jsou chráněny ocelovou kulatinou, tak jako lezné oddělení v jámách. Před výlezem je ještě jedno zpestření, kdy se k poklopu leze asi 3m dlouhou, nízkou chodbou, kde je spousta písku a rzi z doby, kdy se věž tryskala. Po průlezu poklopem, se ocitnete na opláštění, pod plošinou lanovnic, kde není zábradlí, takže je potřeba při fotografování dávat pozor kam šlapete. K lanovnicím se dostanete po schodišti, které je kolem těžní věže a bylo jako původní pro výstup na věž. Po tomto schodišti se lze dostat kolem těžní věže, až nad střechu těžní budovy.

Důl Alexander – ocelová, nýtovaná, vzpěrová , těžní věž výdušné jámy je postavena v r.1901 Vítkovickými železárnami a je vysoká 30m.Lanovnicema, které mají průměr 4m se dá otáčet a při silném větru se samovolně točí. Na věž se leze po žebříku s plošiny jámové budovy, mezi vzpěrami, který má stupačky z kulatiny. Věž byla v provozu do 31.12.1992 a stojí na katastru Kunčiček.V roce 2005 byla věž opatřená novým nátěrem.

 

 

 

 

Důl Hlubina – vzpěrová, ocelová, nýtovaná těžní věž, vtažné jámy, vysoká 49,2m.4 lanovnice o průměru 5,6m.Byla postavená v roce 1924 Vítkovickými železárnami.Věž se nachází na katastru Moravské Ostravy v areálu Dolních Vítkovic.V rámci prohlídky Uhelného okruhu , se lze dostat na nástupní plošinu mužstva, nikoliv však na těžní věž. Na věž vedou ocelové schody, nejprve jámovou budovou, následně kolem těžní věže, takže výstup není nijak náročný. Lanovnice na pravé straně, kde byl jeden z největších parních strojů v Evropě, se při silném větru otáčejí. Roztočit je, ale díky jejích váze nelze. Na věží se dá dostat po žebříku i nad lanovnice.V roce 2008 byla věž opatřená novým nátěrem.

 

 

 

 

 

Důl Ignát – vzpěrová, nýtovaná, těžní věž výdušné jámy, která se nachází na katastru Nové Vsi, byla postavena v roce 1904, firmou Elberzhagen a Glasner a v provozu byla do roku 1992. Tato věž je se svými 11,5m po plošinu lanovovnic a celkovou výškou 14,6m, nejmenší v Ostravě. Lanovnice mají průměr 1,7m. Na věž se lze dostat po dvou svislých žebřících s 43 příčkami s kulatiny. Věž vypadá na první pohled velice zanedbaná, potřebovala by však jen nový nátěr. Hůř je na tom jen konstrukce, která se nachází v jámové budově, neboť ve výdušných jámách dochází k velké kondenzaci vodní páry. Jednu ze dvou lanovnic lze stále roztočit.Tato věž je zajímavá nejen tím, že je nejmenší v Ostravě, ale jámová budova má kruhový půdorys a konstrukce těžní věže výdušné jámy, není zajištěná proti zkratu větru, tradičním oplechováním, ale vyzděním.

 

 

Důl Jeremenko – kladivová, ocelová, svařována těžní věž vtažné jámy, je vysoká 55 m. Byla postavena v r.1966 a i když byla těžba na dole Jeremenko ukončena 31.12.1992, těžní věž se strojovnou, je z důvodů čerpání důlní vody v provozu dodnes. Na věž se dá dostat výtahem a i návštěva, této těžní věže není složitá na administrativu, neboť se na ní chodí v rámci fárání na 5. patro tohoto dolu. Věž má 2 těžní oddělení a Je to jediná kladivová těžní věž v Ostravě, neboť další kladivová věž na dole Petr Bezruč, byla z důvodů špatné statiky zbourána.V roce 2008 byla opatřena novým nátrem v zelené

barvě.

 

 

Důl Jeremenko – ocelová, vzpěrová, nýtovaná, sdružená těžní věž výdušné jámy dolu Jeremenko, větší věž byla postavena v roce 1909 , je vysoká 29m a lanovnice mají průměr 4m, menší vež byla postavená 1929, má výšku 28m a lanovnici o průměru 1,2m, byla postavena Vítkovickými železárnami. Tak jako těžní věž na vtažné jámě je stále v provozu, ale jen jedno ze dvou těžních oddělení. Na věž vede žebřík mezi vzpěrami s kulatými příčkami. Obě těžní věže dolu Jeremenko jsou na katastru Vítkovic. Podobná sdružená těžní věž se zachovala na dole Petr Bezruč.

 

 

Důl Jindřich – ocelová, nýtovaná, vzpěrová těžní věž, vysoká 36,6m má průměr lanovnic 6,2m.Byla vyrobená Strojírnami knížete Salma v Blansku. Na věž vede žebřík, nejprve po pravé vzpěře, pak na plošině přechází na levou vzpěru a z poslední plošiny jde žebřík k poklopu mezi lanovnicemi. Poklop byl hodně zarezlý, takže šel otevřít hodně ztuha, na věži zřejmě dlouho nikdo nebyl. Poslední žebřík u plošiny lanovnic je volný, takže když se opřete do poklopu začne se hýbat, což ve výšce 36m není moc dobrý pocit. Jinak je věž ve velice dobrém stavu, potřebovala by jen nový nátěr.Je to jediná těžní věž v Ostravě, kde je spoustu holubů, kteří na věži však nehnízdí. Žebříky na věž mají 131 příček a na začátku asi 3m žebříku chybí a je tam ostnatý drát, který je i na začátku prvního žebříku, takže je trochu problém, jak se přes toto dostat. Toto opatření bylo zřejmě v době, kdy byl v provozu hotelový dům Jindřich a věž byla volně přístupná. Věž byla postavena při přestavbě dolu v letech 1913-1916 a sloužila do r.1979. Tato těžní věž nahradila původní pyramidální těžní věž z r.1873, která byla první ocelovou těžní věží v OKR. Tato těžní věž je stejná jako byla těžní věž dolu Šalamoun, která měla i stejnou výšku.

 

 

 

Důl Michal – ocelová, vzpěrová, nýtovaná těžní věž, která má 4 lanovnice o průměru 4,5 m a věž má výšku po plošinu lanovnic 41,5 m, se nachází na katastru Michálkovic. Věž byla postavena v r.1913 Pražskými strojirny a.s. a byla v provozu do r.1993.Na věž se lze dostat z nástupního patra jámové budovy, po žebříku mezi vzpěrami. Je to jediná těžní věž v Ostravě, která má výlez i na střechu nad lanovnicemi.V roce 2013 byla věž opatřená novým nátěrem.

 

 

Důl Petr Bezruč – ocelová, nýtovaná, vzpěrová, sdružená těžní věž, jejíž větší věž byla postavena v r.1902 a má výšku 34 m a lanovnice o průměru 4,5 m.Menší věž byla postavená v roce 1916 a má výšku 28m a lanovnice mají průměr 3,1 m.Byla postavená Vítkovickými železárny.Tato věž byla v provozu do r.1992.Původní těžní věž této jámy byla dřevěná. Na věž vede ocelové schodiště po vzpěrách těžní věže. Na pravé straně, pak na plošině přechází na levou stranu a na další plošině jde schodiště rovně na menší věž pomocného těžního oddělení a na větší ze dvou věží přechází na pravou vzpěru, kde pokračuje až na plošinu lanovnic. Na větší věž vede 106 schodů.
Lanovnice hlavní těžní věže lze roztočit. Věž se nachází na katastru Slezské Ostravy. Opláštění těžní věže hlavního těžního oddělení i pomocného těžního oddělení jsou opláštěny samostatně. Věž je v dobrém stavu, jen plošina mezi oběma věžemi, je na okrajích prorezlá.V roce 2004 byla opatřená novým nátěrem.

 

 

 

 

Jáma Vrbice – ocelová, nýtovaná, vzpěrová těžní věž výdušné jámy byla postavena v r.1913, Ostravskou firmou Elberzhagen a Glasner, na katastru Hrušova. Věž je vysoká16,5m po plošinu lanovnic a celková výška je 18,9m a lanovnice mají průměr 2,5m. Věž byla v provozu do r.1992.Na těžní věž vede žebřík mezi vzpěrami. Jednou z lanovnic se dá otáčet.