Ostravské lanovky

Když se řekne lanovka v Ostravě,většina obyvatel si vybaví uhelnou lanovku z dolu Petr Bezruč na koksovnu Karolína,která vedla i přes Ostravské výstaviště – Černá louka.Nebo lanovku ,která vedla z Heřmanic,přes Hrušov do Přívozu.Lanovky přepravovaly uhlí do koksoven,úpraven a na nákladku na vagony a údajně se využívaly i k dopravě hlušiny na Ostravské haldy.Lanovky byly na parní,později na elektrický pohon.Ostravské,nákladní lanovky byly oběžné ,dvoulanové.Lanovky v Ostravě byly v provozu více jak 100 let.

 Špačkova vila

Vila z roku 1925,která patřila Oldřichu Špačkovi,který s bratrem Otakarem Špačkem,vlastnili firmu Bratři Špačkové,která  v  Ostravě budovala nákladní  lanovky,stavby na Severní dráze Ferdinandově,tramvajové tratě apod.

Dokument o Špačkově vile,se záběry na Ostravskou lanovku. ZDE

 

 

1. První Ostravská lanovka,byla založená v roce 1884 a vedla z dolu Anselm,na překladiště Severní dráhy Ferdinandovy,vedle dolu Odra v Ostravě-Přívoze.Tato lanovka dokázala přepravit 48 000 tun materiálu ročně.

2. Lanovka,která byla asi nejznámější v Ostravě,vedla z dolu  Ida,na důl Petr Bezruč,pak nad Starou Kuželnou a starou střelnicí ,dále pak přes Ostravské výstaviště, na koksovnu Karolina.Na trati této lanovky,byly dva lomy.Z této lanovky se zachovaly základy nosných stožárů v areálu Černé Louky.Úsek z dolu Petr Bezruč na Karolínu,byl dán do provozu v roce 1928.Tuto lanovku postavila firma bratří Špačků.Úsek z dolu Ida na důl Petr Bezruč byl dán do provozu v roce 1909.V tomto ùseku lanové dráhy připomínají dodnes lanovku názvy ulice Lanová,Pod Lanovkou a Před Lanovkou.

 

3.Lanovka vedla od roku 1913 z dolu Michálka,přes důl Ema na koksovnu Trojice.Na dole Ema,byl jediný lom lanovky.

4.Lanovka se používala na přepravu hlušiny z dolu Odra na důl Heřmanice,kde byl následně tento materiál dopravován auty na haldu.Tato lanovka byla v provozu do roku 1988.

5.Lanovka vedla z dolu Ludvík,na koksovnu Salma.Z této lanovky se zachovaly základy nosných stožárů na Trnkovci.

6.Lanovka vedla z Ignátu III. na koksovnu Ignát.

7.Lanovka vedla z dolu Alexandr na důl Jeremenko.Z této lanovky se zachoval tunel nad Místeckou ulicí.Tato lanovka byla v provozu do roku 1988.

8.Lanovka vedla z dolu Odérka na koksovnu Ignát.

9.Lanovka vedla od roku 1891  z dolu Lidice na Přívozské nádraží a měla délku 2277 m.

10.Lanovka vedla od 2.11.1909 z dolu Lidice na důl Anselm.Z této lanovky se zachovaly základy násypné a pohonné stanice,na dole Lidice v Ostravě Petřkovicích.

 

Podobná lanovka těm Ostravským.