Ostatní ostravské doly

Důl Albert

Důl Albert byl založen 1849 Těžištvem bratří Kleinů.Později přešel do vlastnictví Severní dráhy Ferdinandovy .V roce 1876 byla těžba  převedena na nedaleký důl Hubert.Jáma byla hluboká 192 m a důl měl 7 pater.Jáma , obdelníkovitého profilu ,byla zasypána v roce 1886.Důl Albert se nacházel v Ostravě Hrušově.V této lokalitě ,byla zástavba rodinných domů.Po povodních v roce 1997 zde rodinné domy zanikly.Dnes je celá  tato lokalita bohužel využívaná jako černá skládka a obydlí bezdomovců.

Důl Antonín

Hloubení jámy Antonín začalo v roce 1846.Důl založil S.M.Rotschild .Jáma dosáhla hloubky 185 m – 3 patra. Tato jáma sloužila především pro větrání dolu Karolina a Šalamoun a také jako vodní jáma.

Původně měla jáma dosáhnout větší hloubky ,ale složité geologické podmínky, toto neumožnily.Jelikož se tato šachta nacházela v centru Ostravy,radnice usilovala o její zrušení.V roce 1879 ,byly proto všechny šachetní budovy zbořeny a jáma zasypána.Větrání bylo převedeno na novou větrní jámu, za domem umění.Jámu najdete před Národním divadlem Moravskoslezským- Antonína Dvořáka na Smetanově náměstí.

 

Důl Bedřich (Slezská Ostrava )

Důl Bedřich – jáma VI. ,byl založen hrabětem Wilczkem v roce 1835.Jednalo se i o úklonnou štolu,kterou se fáralo do nedalekého dolu Trojice.Dosáhla hloubky 199 m a  2 patra.Od roku 1870 se využívala jako větérka dolu Trojice.Jáma byla zasypána v roce 1902.

 

Důl Ema

Kdyby jste se v Ostravě,nebo v jejím okolí, zeptali kde najdete haldu Ema ,určitě by nebyl problém zjistit , kde tuto známou haldu najdete.Pokud by jste se však zajímali o šachtu stejného jména ,nejspíš by jste se  v Ostravě nedozvěděli,kde jí hledat .Na stezkách ,které vedou na haldu a jejím okolím ,se nachází i info tabule ,kde jsou i mapy této oblasti.Šachtu Emu,zde však bohužel nenajdete.I když se nachází jen asi 100 m od značené stezky na vrchol haldy Emy,která vede z Trojického údolí.

Jámy a další pozůstatky bývalého dolu  Ema Lucie najdete tak, že když se vydáte stezkou na vrchol Emy z ulice Na Burňi, tak na první křižovatce, která je asi 100m od turistické informační tabule, odbočíte vpravo.

Důl Ema Lucie byl založen v roce 1861,hrabětem Wilczkem.Těžní jáma dostala jméno Ema a výdušná jáma Lucie.Na tento nově založený důl,přešlo i důlní pole nedalekého dolu Prokop.Začátkem 20.století byla i výdušná jáma vybavená těžním strojem a těžní věží.12.12.1913 došlo na jámě Lucie k přetržení těžního lana a poškození výstroje jámy,po této havárii se tato jáma již k těžbě nevyužívala.Obě dvě jámy měly pyramidální těžní věže.

Vytěžené uhlí bylo dopravováno lanovkou na koksovnu dolu Trojice.Výdušná jáma sloužila i jako vodní jáma ,nedalekých dolů Trojice a Michálka.

Ve středu 8.10.1884 v 13:15 hod. ,při trhací práci v čelbě na čtvrtém patře, došlo k výbuchu metanu, který nepřežilo 20 horníků

Důl měl 10 pater,vtažná jáma Ema dosáhla hloubky 438 m a výdušná jáma Lucie 436 m .Obě jámy byly zasypány v roce 1934.

 

 

Důl Ferdinand

Důl Ferdinand-hlavní jáma založil 1849 Rakouský stát.Jméno Ferdinand dostal podle svého dalšího majitele – Severní dráhy Ferdinandovy.Důl sloužil jako těžní a vodní jáma ,později byla těžba převedena na nedaleký důl Michal.Jáma měla obdelníkovitý tvar o velikost 2,2 x 4,0 m a  dosáhla hloubky 135 m.Po požáru v roce 1882,byla v roce 1885 jáma zasypána.Důl se nacházel v Ostravě-Michálkovicích.

 

Důl Františka

Tato,v dnešní době málo známa,Ostravská šachta získala jméno po manželce Josefa Zwierziny.Hloubení jámy bylo zahájeno v roce 1854.Důl najdeme poblíž dolu Zwierzina VII.Tento důl měl i vlastní prádlo,třídírnu uhlí a stáje.Dnes po této šachtě najdeme již jen zasypanou jámu.Zasypána jáma,která měla soudkový tvar,měla hloubku 399,8m.

 

Důl č.1  Hrušovský

Důl Hrušovský byl založen Rotschildem v roce 1844 a byl zlikvidován v roce 1876.Důl se nacházel v Ostravě Hrušově.

 

Důl Ida I. 

Ida  I. – Stalin I. – Rudý říjen I. byl založen v roce 1872 Spojenými vítkovickými kamenouhelnými  doly.Důl byl v provozu do roku 1977.V roce 1911 byl původní dvouválcový,ležatý parní těžní stroj nahrazen elektrickým o výkonu 2130 hp.Z dolu vedla lanovka na důl Bezruč.V roce 1943,byl na dole Ida,poprvé použit k rubání,uhelný pluh.V těžní jámě,bylo v provozu jedno těžní oddělení.Z dolu se zachovala strojovna,která byla prohlášená kulturní památkou.

Z tohoto dolu zde nejsou žádné fotografie,jelikož se nachází v areálu Ostravské věznice.

 

Důl Jakub

Důl Jakub byl založen v roce 1868 Severní dráhou Ferdinandovou.Vtažná jáma dosáhla hloubky 644 m a výdušná jáma 293 m. Obě jámy byly později využívány jaku výdušné dolu Zárubek,ke kterému tento důl patřil.Ve výdušné jámě byl ventilátor,který byl poháněn parním strojem.Původní těžní věž tohoto dolu byla dřevěná a měla výšku 18m.Provoz byl ukončen v roce 1990 ,z důvodu požáru na dolu Zárubek. Jámy byly zasypány v roce 1992.Důl se nacházel ve Slezské Ostravě,nedaleko Hranečníku.Poblíž šachty se nacházela Jakubská  kolonie.

 

 

Důl Jan Šverma I.

Důl Jan Šverma – Ignát ,byl založen v roce 1890 Těžařstvem Vladimíra Vondráčka.Těžní jáma dosáhla hloubky 535 m,byla zasypána v roce 1947.Výdušná jáma dosáhla hloubky 913 m a byla zasypána v letech 1992-1993 .Vtažná jáma byla hloubená  v roce 1924 a dosáhla hloubky 878 m ,byla zasypána v letech 1992 – 1993.Důl Jan Šverma I. se nacházel v Ostravě Mariánských horách.

 

Důl Jan Šverma II. – Svinov

Důl Jan Šverma byl hlouben v roce 1852.Jáma dosáhla hloubky 872 m ,byla zasypána v roce 1993.Důl se nacházel v Ostravě Svinově poblíž Svinovského nádraží.Při fotografování této šachy, jsme poblíž jámy nalezli   Gingko biloba ,ve stáří 30 až 40 let ) a vedle něj modřín na němž narostl čarověník.

 

Důl Jindřich (Slezská Ostrava )

Důl Jindřich – Strojní parní důl , založil hrabě Wilczek v roce 1832 a v roce 1842 důl odkoupil S.A. Rotschild. Jáma byla vyhloubena asi 100 m od Jaklovecké dědičné štoly.Jáma dosáhla hloubky 445,3 m a měla 4 patra. Jednalo se o těžní a zároveň vodní jámu,která byla spojená s dolem Luční a Terezie.

V  roce 1883 se těžba přesunula na důl Terezie a jáma byla přestavěna na výdušnou.V roce 1969 byla těžní jáma zasypána .

K těžbě byl využíván stojatý,jednoválcový,parní těžní stroj o výkonu 20 hp a v těžní jámě nebyla klec,ale okov.Z důvodu , že jáma nebyla vybavená klecí,ale okovem,byla poblíž těžní jámy ,vyhloubena úklonná štola ,které se říkalo schodová jáma,dlouhá 92 m, s úklonem 34°která vedla na 1.patro dolu Jindřich.Schodová jáma byla zasypána v roce 1890.

Důl Jindřich se nacházel ve Slezské Ostravě.

 

Důl Josef (Slezská Ostrava )

Důl Josef založila v roce 1879 Severní dráha Ferdinandova.Jméno Josef dostal důl podle generálního ředitele Josefa Stumra.Tato šachta dosáhla hloubky 652,7 m.Těžba byla ukončena v roce 1935.Jáma byla zasypána v roce 1975.Tato jáma však nebyla zasypána v celé své hloubce,ale jen v horní části.Důl Josef se nacházel ve Slezské Ostravě,poblíž Zoologické zahrady.

 

Důl Josef  (Slezská Ostrava)

Důl Josef založil roku 1847 Rotschild. Jáma dosáhla hloubky 166 m.Důl fungoval jako těžní jámaa vodní jáma dolu Jindřich.Důlní pole mělo 8 ha.Těžba byla ukončená roku 1881.Důl se nacházel ve Slezské Ostravě,poblíž radnice.

 

Důl Luční

Důl Luční – Grabina -Vizina- Wiesenschacht, byl založen v roce 1842 a jáma dosáhla hloubky 223 m a byla  obdelníkovitého profilu,o velikosti jen 2,6 x 1,2 m. Důlní pole mělo pouze 8 ha.V době založení se v tomto místě nacházel Hladnovský ,habrový les.S této doby zřejmě pochází i název ulice U Hájenky.Jáma byla zasypána v roce 1886.Jáma Luční se nachází ve Slezské Ostravě,poblíž vchodu do  zoologické zahrady.

 

Důl Neumann 

Důl Neumann – Adámek  ,byl založen v roce 1839 hrabětem Wilczkem .Dul měl 2 patra,těžní jáma dosáhla hloubky 134 m. Jáma byla zasypána v roce 1884.Důl se nacházel ve Slezské Ostravě u ústředního hřbitova.

 

Důl Oskar 

Důl Oskar byl založen v roce 1912 Vídeňskou alpinskou montanní společností .Během  2.světové války důl koupila Severní dráha Ferdinandova.Později pak Důl Oskar sloužil jako výdušná jáma dolu Michal.Jáma dosáhla hloubky 625 m a měla 4.patra.Celý důl byl v roce 1995 zbourán a jáma zasypána.Původní šachtu,kromě jámy připomíná i několik stříbrných smrků a 3 kusy Metasekvojí,které se vyskytují dosti vzácně.Důl Oskar najdete v Ostravě – Heřmanicích.

 

Důl Petr a Pavel

Důl Petr a Pavel , založila v roce 1858 Severní dráha Ferdinandova,vtažná – těžní jáma Petr dosáhla hloubky 513 m a výdušná jáma Pavel 407 m .Na vtažné jámě byl parní těžní stroj,který byl v provozu až do roku 1966.

Po sloučení této šachty s nedalekým dolem Michal se těžní jáma  změnila na výdušnou. V areálu dolu Michal,který v současné době funguje jako muzeum hornictví ,je na konci areálu,bývalého dřeviště,štola dlouhá 75m,která vede do výdušné jámy dolu Petr a Pavel.Muzeum chystá její zpřístupnění.

Provoz byl ukončen v roce 1993 a v roce 1994 byly obě jámy zasypány.

Poblíž obou jam se zachovala budova,která mohla patřit k tomuto dolu.Důl Petr a Pavel se nachází nedaleko dolu Michal.K bývalému dolu se dostanete po ulici Tvrdého.

 

Důl Prokop 

Důl Prokop založil hrabě Wilczek v roce 1841.Jáma dosáhla hloubky 75 m.V roce 1874 byla těžba přesunuta na důl Ema Lucie,později byl důl Prokop využíván jako výduch.Součástí dolu byly i koksovací pece.V roce 1882 byla jáma zasypána.Důl Prokop najdete v Trojickém údolí.

 

Důl Rychvald

Důl Rychvald – Viktoria II. a III. – Stalin IV. – Rudý říjen V.Výdušná jáma byla založena v roce 1951 a dosáhla hloubky 543 m a zasypána byla v roce 1996.Těžní jáma byla založana v roce 1963,jáma dosáhla hloubky 837 m ,měla 6 pater.Jáma byla zasypána v roce 1995.Těžní i výdušná jáma,byly zasypány jen v horní části,neboť jsou využívány,za pomoci degazačního potrubí ,k těžbě metanu,který zde těží DPB Paskov.

Těžba z dolu Rychvald ,byla dopravována překopem ,na hlavní závod do Heřmanic.

Důl se nacházel v Rychvaldě.

 

Důl Salm I.

Důl Salm I.-Ignát založil kníže Salm – Reifferscheidt, tato šachta vznikla v roce 1851,těžní jáma dosáhla hloubky 226m,původně se jednalo o kutací jámu.Důl byl v provozu do roku 1885,pak byla těžba převedena na důl Salm VII. – Hugo Eliška.

Z dolu se stal malý park a  jámová budova byla přestavěna na kapli sv.Barbory,patronky horníků.Tato kaple však byla v 70.letech 20.století zbořena.V horní části parku se z původní šachty zachovala jen jáma a v místě kaple kamenný kříž.Důl Salm I. se nachází ve Slezské Ostravě.

 

Důl Salm II.

Důl Salm II., Leopoldina,důl č.2 založil kníže Salm v roce 1850.Důl byl pojmenován po manželce knížete Huga Salma.Na jámě bylo jedno těžní oddělení a pyramidální těžní věž.Těžba byla ukončena v roce 1916.Všechny budovy dolu byly zbourány a  z areálu dolu vznikl malý park ,v kterém rostou akáty,lípy a lze zde spatřit i Kaštanovník jedlý.Tento park byl   později pojmenován Matuškův sad.

Důl Salm II. najdete v Ostravě pokud pojedete po Slívové ulici od Hranečníku nahoru, kolem dolu Jan Maria a kolem  botanické zahrady Ostravské univerzity.Matuškův sad,který je i mezi místními málo známy,najdete vlevo,za železničním přejezdem.

Z původního dolu se zachovala pouze těžní jáma.Zvláštností tohoto dolu je to , že v roce 1923 nebyla jáma,která byla hluboká 597 m, zasypána,ale jen opatřená betonovým poklopem.V roce 1973 se jáma propadla a vytvořil se kráter o objemu 3000m3. V témže roce byla jáma zasypána.

 

Důl Salm VII.

Důl Salm VII. Hugo-Eliška založil kníže Salm v roce 1850.Jméno důl dostal po kněžně Elišce Salm.Těžba na tomto dole,který dosáhl hloubky 431 m  ,  byla ukončena v roce 1926.Jáma nebyla po skončení těžby zasypána,ale pouze opatřena železobetonovým poklopem.V roce 1996 došlo k výbuchu metanu,který zničil poklop jámy a budovu,která byla v místě  ventilátoru výdušné jámy.Při této havárii byl jeden zaměstnanec těžce zraněn a jeden smrtelně zraněn.V témže roce,po této havarii ,byla jáma zasypána.Součástí dolu byla i koksovna a na důl vedla lanovka z dolu Ludvík.Důl Salm VII. se nacházel v Slezské Ostravě.

 

Důl Sv.Anna

Důl Sv.Anna byl založen hrabětem Wilckem v roce 1858.Důl měl 3 patra a jáma dosáhla hloubky 200 m. Jáma byla vybudována z původní kutací šachty z roku 1843.Důlní pole mělo rozlohu 17 ha.Těžba byla ukončená v roce 1890.Poté byla jáma využívána jako výdušná pro důl Jan Maria,od kterého byla vzdálená 300m. Tato šachta,která patřila pod důl Jan Maria,byla zasypána v roce 1964.Důl se nacházel ve  Slezské Ostravě.

 

 

Důl Šalamoun

Hloubení dolu Šalamoun začalo v roce 1845 .Jméno tato šachta získala po Salamonu Rotschildovi .Těžní jáma byla, kvůli nepříznivým tektonickým poruchám ,dokončena až v roce 1871.Při hloubení se procházelo přes tekuté písky a v roce 1864 došlo při hloubení jámy k výbuchu metanu.Jáma měla soudkový profil 3,6 x 4,7 m.Konečná hloubka těžní jámy byla 778 m a důl měl 9 pater.Stojatý,parní,těžní stroj měl plochá,ocelová lana a v jámě,která měla jen jedno těžní oddělení,byly jednoetážové těžní klece.

Počátkem 20.století byla původní dřevěná těžní věž,která byla vyzděná cihlami,nahrazena ocelovou a parní těžní stroj, elektrickým o výkonu 250 KW.Tato šachta byla spojená s dolem Hlubina a  s dolem Karolina,se kterým měla společnou výdušnou jámu ,důl Antonín.Později bylo větrání převedeno na novou výdušnou jámu,která se nacházela mezi domem umění a ČSOB bankou.Plynové komínky těchto jam,se zachovaly.Poblíž dolu, se nacházela kolonie Šalamoun.

Jáma byla zasypána a těžní věž ,dominanta centra Ostravy,byla odstřelena v roce 1974.Tato známá Ostravská šachta,se však ještě připomněla v květnu 1996 ,kdy došlo k výronu metanu z jámy, do podchodu Frýdlantských mostů.

 

Důl Vilém

Důl Vilém – původně Wilhem ,založila Severní dráha Ferdinandova v roce 1859.Jáma,která byla kvůli větrání přepažena ,tak,že sloužila jako vtažná i výdušná ( takovým to netradičním způsobem ,byl v Ostravě větrán například důl Michal ),dosáhla hloubky 330 m a měla 10 pater.Důl měl pyramidální  těžní věž.Ve strojovně byl jednoválcový,stojatý,parní,těžní stroj.Později tato jáma sloužila k větrání dolu Zárubek.

V úterý 24.6.1884 ve 12:00 hod., došlo k výbuchu metanu při trhací práci ve sloji Jan a k následnému požáru. Likvidace této havárie trvala 13 měsíců.

V roce 1885 byla v odvalu poblíž jámy založena pokusná štola.

Jáma byla zasypána v roce 1961. Poblíž dolu se nacházela hornická kolonie .Důl se nacházel  ve Slezské Ostravě.

 

 

Důl Zwierzina II. – Josef

Důl Zwierzina II.- Josef , byl založen v roce 1847.V roce 1923 byla postavená nová jámová budova a strojovna.K dolu vedla i jednokolejná železnice.O 10 let později byla těžba zastavena .V 60.letech 20 století byl celý důl zbourán.Důl dosáhl hloubky 452,3 m a měl 9 pater.Od roku 1956 byl důl využíván jako výdušná jáma dolu Michálka,při těžbě jámového ohradníku.Těžní jáma byla zasypána v roce 1981.

Důl se nacházel v Slezské Ostravě.

 

Důl Zwierzina VII. 

Důl Zwierzina VII. – strojní ,hloubení bylo zahájeno v roce 1839 a jáma dosáhla hloubky 127 m. Původní jáma byla vyztužená pouze dřevem,později byla vyzděná.Jáma byla zasypána v roce 1900.

Důl se nacházel v Slezské Ostravě.