Parní mlýn

První mlýny na území města Ostravy ,se začaly objevovat již ve 14.století. Mlýny byly například na místě, kde později vznikla koksovna Karolína, v místě, kde dnes stojí Bauhaus, poblíž dolu Jindřich a také Mlýnská ulice není náhodným názvem, neboť zde stával mlýn, v  místě kde stojí Telecom.

Mlýn Samuely a Wechsberg byl postaven v roce 1886. I když v jeho blízkosti byly 2 zdroje vody, mlýnský náhon a valchařská strouha, majitelé se rozhodli pro revoluční řešení-pohon jednoválcovým parním  strojem. Mělo to sice nevýhodu v tom, že museli nakupovat uhlí, které dopravovali pomoci koní z nádraží v Ostravě-Přívoze, ale získali tak mnohem větší výkon.Díky tomuto zařízení  byli tudíž více konkurence schopní. Mlýn, který byl využíván k výrobě krup a krupice, byl v provozu do roku 1917, kdy jej koupila Vídeňská továrna na výrobu likéru a vín.

Budova mlýna, kterou najdete na Nádražní ulici, se zachovala ve velmi dobrém stavu, avšak jeho zařízení kvůli přestavbě na likérku, v roce 1917, se nedochovalo.V horním patře je však  muzeum vodních mlýnů a mlýnků, které stojí za zhlédnutí a kde se dokonce neplatí žádné vstupné. Naleznete jej pod názvem Mlejn, na Nádražní ulici.

Více o tomto mlýnu a ostatních mlýnech v Ostravě viz.http://www.mlejn.com/Muzeum/index.htm