Ostravské kryty,štoly…

Na území Ostravy se těžilo uhlí 200 let. Hlavně na začátku těžby se těžilo za pomocí štol, takže ve většině  případů se jedná o velmi stará důlní díla.

Většina těchto štol díky svému stáří již zanikla, nebo je zabezpečena tak, že jsou štoly nepřístupné. Některé štoly však přežily a nejsou zabezpečeny, takže se do nich dá vstoupit. Je to jistě lákavé pro pořízení fotografií.

Díky svému stáří a možnému výskytu metanu jsou však tyto štoly velice nebezpečné. Metan je vázan na uhlí, žádná sloj nebyla nikdy zcela vytěžena a spousta slojí se kvůli malé mocnosti netěžila.

Metan se nejvíce uvolňuje při poklesu barometrického tlaku. Metan je známý tím, že je výbušný. Při koncentaci se vzduchem od 5 do 15 % vybuchuje. Nejvíce výbušný je v 9,5 %. Metan – CHje plyn bez zápachu, je lehčí než vzduch, není jedovatý, avšak je velice nebezpečný i tím, že při vdechnutí vytlačí z plic kyslík. K udušení stačí jedno nadechnutí.

Bez možnosti měření metanu by se do starých štol nemělo vstupovat a také je zde riziko závalu kvůli stáří výstuže. Z těchto důvodů u žádné ze štol nebudeme uvádět, kde se nachází.

Dále se zde budou nacházet i fotografie protileteckých,protiatomových,CO krytů a podobně.

1.

2.

3.

4.

5.

6.