Ostravské hřbitovy

Ostravské hřbitovy, které se zachovaly do dnešní doby, vznikly většinou ve 20.století. Některé však dříve. Například v Hrabové u dřevěného kostela se dochoval hřbitov z 16.století a v Nové vsi vznikl hřbitov u kostela v 17.století. Také hřbitov v Třebovicích vznikl již v roce 1738 a hřbitov ve Slezské Ostravě v roce 1823 a v Plesné v roce 1850.

Většina Ostravských hřbitovů patřila pod správu  římsko-katolického farního úřadu. Na těchto hřbitovech byly zvlášť  místa pro jinověrce, nepokřtěné děti  a sebevrahy.

Ze hřbitovů, které zanikly byl zřejmě největší  na ulici 28.Října naproti Krajského úřadu ,kde se dnes nachází park  Dr.Milady Horákové. Součástí tohoto hřbitova byl i židovský hřbitov.

Také v Mariánských Horách, v místě, kde se dnes nachází Smetanův sad, byl do roku 1920 také hřbitov. Další hřbitov se nacházel například v centru Ostravy, kde dnes najdeme Husův sad. Z tohoto hřbitova ze 17.století se zachovala do dnešní doby neogotická kaple. Také sad Jožky Jabůrkové ve Vítkovicích vznikl na místě, kde byl původně hřbitov.

Fotogalerie prozatím není kompletní.Postupně se bude doplňovat.