Mlýn Proskovice

Mlýn v Ostravě-Proskovicích určitě nepřehlédnete, pokud pojedete z Proskovic, směrem na Starou Ves. Na konci Proskovic, na pravé straně, uvidíte majestátnou budovu mlýna. Mlýn byl založen kolem roku 1658, původně se jednalo o vodní mlýn  s pohonem vodním kolem, posléze Francisovou turbínou, později parním strojem a nakonec elektromotorem.

Po znárodnění v padesátých letech, Proskovický mlýn patřil pod pekárny a mlýny Pardubice .V tomto mlýně se mlelo ještě v 80. letech 20.století.

Parní stroj, který je zřejmě jediný, který se zachoval v Ostravě na místě, kde byl instalován, je umístěn ve spodní části mlýna, poháněl mlecí zařízení za pomocí transmise, která se  rovněž  zachovala.

V Ostravě se nacházely mlýný  Krupný, Valchovní, Polní, Dolní, Bližní, Faldýnovský, Hechrtrův. Dále se nacházely mlýny v Koblově, Hrabové, Bartovicích, Kunčicích, Muglinově, Svinově, Staré Bělé, Porubě, Polance a v Krásném Poli.

Většina těchto mlýnů již dávno zanikla a mlýn v Ostravě-Proskovicích ,je zřejmě jediný mlýn v Ostravě, kde se zachovala nejenom budova mlýna, ale i mlecí zařízení a dokonce i jeden ze dvou parních strojů vyskytujících se na území Ostravy. Ten druhý se nachází na dole Michal.

Mlýn v Proskovicích je veřejnosti nepřístupný.