Halda Ema

Halda Ema – Terezie se využívala pro Ostravské doly Ema,Trojice, Petr Bezruč a Michálka, které se nacházejí v její bezprostřední blízkosti v Trojickém údolí.Vznikla v roce 1920 – 1960 .

Halda Ema je vysoká 315m/n.m. Tato halda, která je také nazývána Ostravská sopka, je zvláštní tím, že je termicky aktivní – stále hoří a teplota uvnitř haldy dosahuje až 1500°C. Při hoření se uvolňuje oxid siřičitý.

Halda hoří z důvodu, že spolu s haldovinou se na ní dostalo i uhlí a následně došlo k záparu.

To, že  halda neustále částečně prohořívá ovlivnilo i vegetaci, hlavně na jižní straně, kde se nedrží sníh. Haldu Emu, z které je za dobrého počasí výhled na Ostravu, je možno navštívit. K haldě se dostanete po turistické značce od mostu M.Sýkory, nebo od zoologické zahrady.