Důl Věterka Ignát

Důl Větérka Ignát – Šverma 3 – byla založena těžařstvem Vladimíra Vondráčka v roce 1904 .Jáma měla průměr 4,2 m a dosáhla hloubky 522 m.V jámě bylo jen jedno těžní oddělení a jednoetážové klece. Jméno Ignát dostala po Ignáci Vondráčkovi.

Výdušná jáma Ignát,se nachází v katastru Nové Vsi. Jedná se o jámu, která je v Ostravě málo známá, lze ji jednoduše najít, když pojedete po ulici Mariánskohorské, směrem od Poruby na Přívoz a odbočíte vpravo ke Kauflandu, následně na kruhovém objezdu odbočíte vlevo a ihned po podjetí žel.viaduktu se dáte vlevo a Věterku Ignát najdete ihned za Moravskými chemickými závody, na pravé straně.

Na této šachtě se zachovala, zřejmě nejmenší těžní věž  v Ostravě, jámová budova,strojovna,ventilátorovna a kanál jámové budovy,který se používal na všech výdušných jámách,aby při dopravě materiálu,nedocházelo ke zkratu větrů. Důl byl vybaven elektrickým těžním strojem Daněk s motorem Siemens,ve strojovně se zachoval pouze stator elektromotoru.Nejednalo se jen o větrní jámu ,ale na tomto dole se i těžilo.Těžba,jednoetážovými klecemi, vypadá neekonomická.Tuto nevýhodu částečně vyrovnalo to,že se těžilo z malé hloubky,již od 200 metrů.Vytěžené uhlí,se dopravovalo lanovkou na koksovnu Ignát.Na výdušné jámě byl provoz ukončen v roce 1992.