Důl Trojice

Důl Trojice  byl založen hrabětem S.Wilczkem v roce 1844.Důl byl pojmenován po svátku sv.Trojice. Hlubinné dobývání bylo zahájeno v roce  1870.V roce 1889, byla původní zděná těžní věž přestavěna na pyramidální a byl nainstalován ležatý dvouválcový parní těžní stroj, o výkonu 180 hp.

V roce 1916 byla postavená nová ocelová zpěrová těžní věž,na těžní a také na vydušné jámě.Během druhé světové války,se začala hloubit,nová těžní jáma,která se však nedokončila.

V sobotu 3.1.1891 v 10:15 hod., došlo na dole Trojice k výbuchu metanu a uhelného prachu, při trhací práci na čelbě sedmého patra ve sloji Mohutný, poblíž jámy.Jednalo se o druhou největší havárii v Ostravě, co do počtu obětí, zahynulo 61 horníku.

Těžba byla ukončena  v roce 1967.

Součástí dolu byla koksovna,na kterou se sváželo uhlí z dolu Ema ,Michal,Michálka a Jan Maria.Tato koksovna,byla v provozu 139 let.Důl byl spojen lanovkou s dolem Ema a s dolem Michálka.Z důvodu těžby dolu Trojice ,vzniklo vlivem poddolování,k poklesu,nedalekého kostela sv.Josefa a Slezskoostravského hradu.Na dole se zachovaly strojovny, administrativní budova, koupelny, lampovna, truhlárna….Důl Trojice se nachází v Trojickém údolí (údolí Burňa) v Slezské Ostravě.