Důl Petr Bezruč

Důl Petr Bezruč – Terezie – Ostrava byl založen  v roce 1842 Josefem Grosem.Tento důl vznikl přestavbou původního mělkého dolu,který byl součástí Jaklovecké dědičné štoly.

V roce 1873 byla na tomto dole zavedena doprava koňmi,kteří na této šachtě, byli používání až do roku 1945. V roce 1902 byla nahrazena původní dřevěná těžní věž ocelovou,vzpěrovou,ke které byla později přistavěna další,takže vznikla sdružená těžní věž. V roce 1922 byla tato šachta spojena lanovkou s koksovnou Karolínou. V roce 1964 byla vyhloubena nová těžní jáma, která měla kladivovou těžní věž. Jáma dosahovala hloubky 1368 m.Součástí dolu byla i koksovna.

Ve vtažné jámě,byla 2 těžní oddělení.V jednom oddělení byly čtyřetážové těžní klece.Druhé oddělení bylo pro těžbu skipem.Na výdušné jámě,byly instalovány třietážové těžní klece.Důl měl 15 pater.Na dole Petr Bezruč byly také 3 šibíky.

Těžba byla ukončena v roce 1992. Obě těžní věže na výdušné jámě i obě strojovny zůstaly zachovány, avšak kladivová těžní věž, která byla ve špatném technickém stavu, byla v roce 2002 zrušena.

Největší zvláštností dolu Petr Bezruč, jsou jeho sdružené těžní věže na výdušné jámě. Pokud bývají na výdušných jámách těžní věže, tak se většinou jedná jenom o 1 těžní oddělení, neboť výdušné jámy se většinou využívají jen k dopravě  materiálu. Nikoliv však o 2, tak jako v případě dolu Petr Bezruč. Pokud se instalují dvě těžní oddělení, tak toto bývá řešeno,jen jednou těžní věží a jednou strojovnou, kdy na těžní věži jsou čtyři lanovnice a ve strojovně dva těžní stroje.

V roce 2012 byla zrekonstruována jedna ze strojoven , těžní stroj byl však,z důvodu,že nebyl kompletní, zlikvidován .Jednalo se o těžní stroj,který je na fotografiích,se zeleným bubnem.V počátku roku 2013 byla započatá demolice nevyužívaných budov.