Důl Oderka

Důl Oderka

Důl Oderka – Stará Odra,byl založen v roce 1907 Těžižstvem Marie-Anna.Tato společnost vlastnila i důl Bedřich v Ostravě-Zábřehu ,který kvůli průvalu důlních vod,při hloubení jámy,nebyl nikdy dokončen .Od roku 1910 byl majitelem Rakouská báňská hutní společnost.Vtažná – těžní jáma dosáhla hloubky 471 m a výdušná jáma 260 m.Z dolu Oderka vedla lanovka na koksovnu Ignát.

Areál dolu byl při povodních často zaplavován,z tohoto důvodu nebyly ohlubně těžní a výdušné jámy v úrovni terénu,ale  byly vyvýšené o 2 metry nad terén.Pro zaměstnance dolu byla postavena Oderská kolonie.Těžba byla ukončená v roce 1968 a v roce 1971 byly obě jámy zasypány. Zachovaly se budovy strojovny,vrátnice,správní budova a koupelny.Největší zvláštností,je zřejmě nejmenší vrátnice v Ostravě a zahnutý komín.Šachtu Oderka najdete za čističkou odpadních vod v Ostravě-Přívoze.