Důl Michálka

Důl Michálka – Jan Nepomucký – Johann Michaeli – Michaeli  v roce 1871 založil hrabě Johann Nepomuk Mária Wilczek. V roce 1875 byl dán do provozu dvouválcový,ležatý, parní těžní stroj, který vyrobily Salmovy železárny v Blansku.Ještě před instalací na dole Michálka, byl tento těžní stroj zajímavým exponátem na Vídeňské světové výstavě.V roce 1913,byla  dána do provozu lanovka,která vedla přes důl Ema,na koksovnu dolu Trojice.V roce 1917 byla na těžní jámě postavena nová ocelová zpěrová těžní věž ,která nahradila původní,zděnou těžní věž.Zároveň byl nahrazen ,parní těžní stroj,elektrickým.

Na tomto dole, bylo poprvé v Ostravě,dáno do provozu těžní zařízení,které umožnilo překládání dopravních nádob na jednotlivá patra.Toto zařízení funguje tak,že se bubny těžního stroje dají rozpojit a navinutím nebo odvinutím těžního lana,se dá těžní lano prodlužovat,nebo zkracovat.V praxi to funguje tak,že pokud se těží například z prvního patra,tak je délka lana upravena tak,že když je jedna těžní nádoba na prvním patře,tak druhá je na ohlubni jámy,čímž se těžba urychluje,neboť obě operace na dole i na ohlubni ,se provádějí zároveň.

Toto má jen jednu nevýhodu a to , že při těžbě například na prvním patře,nelze s těžní nádobou přejet na další,nižší patra.Takže pokud se stane například při těžbě prvního patra nějaká havárie nebo úraz,tak se musí opět rozpojit bubny těžního stroje a odvinout z bubnu potřebnou délku lana ,aby bylo možno přejet na nižší patro.Takovéto překládání dopravních nádob trvá asi 15 minut.

V roce 1950 došlo na dole Michálka k výbuchu metanu, výbuch nepřežilo 36 horníků, z toho 7 učňů. Těžba byla ukončena v roce 1965 a v roce 1975 došlo k zasypání vtažné i výdušné jámy.

Z dolu se zachovala strojovna,trafostanice,správní budova,kompresorovna,koupelny. Poblíž šachty se nachází dělnická kolonie.Důl se nachází v Slezské Ostravě.