Důl Michal

Důl Michal – Petr Cingr založil v roce 1843 rakouský stát. Důl dostal jméno podle dvorního rady Michaela Laiera. Od roku 1856 tento důl provozovaly Severní dráhy Ferdinandovy až do roku 1945, kdy byl znárodněn a následně přejmenován na Důl Petr Cingr.

21.3. 1871 byla rozšiřována těžní jáma a při této přestavbě došlo k sesypání vrchní části jámy  a do vzniklého kráteru se propadla jámová budova a strojovna.

V roce 1962 došlo k výbuchu metanu, kdy zahynulo 7 horníků.

24.5.1964 došlo k požáru v jámové budově a těžní věži.

V roce 1913 byl původní dvouválcový,ležatý,parní těžní stroj nahrazen dvěma elektrickými těžními stroji,které se zachovaly dodnes.Tyto těžní stroje mají výkon 2480 hp.V tomto roce ,byla také postavena nová,zpěrová těžní věž,která nahradila původní pyramidální,která se zachovala dodnes.V jámě,byly dvě těžní oddělení a tříetážové těžní klece.Při těžbě byly využívány,z důvodu výkonu těžního stroje,jen dvě etáže těžní klece.Důl Michal byl spojen překopy s dolem Petr a Pavel, Jan, Josef, Ferdinand, Heřmanice, Oskar.

Těžní jáma byla hluboká 671 m.V době vzniku neměl důl Michal výdušnou jámu,větrání bylo zajištěno tak,že jáma byla přepažena.

Těžba byla ukončena v roce 1993

Tento důl funguje jako muzeum. Prohlídka expozice trvá asi 1,5 hodiny, kdy je možno shlédnout známkovnu, lampovnu, strojovny, kopresorovnu, náraží,jámovou budovu, dispečink,kotelnu,cechovnu…Při prohlídce je také možno shlédnout funkční parní stroj.

V areálu,za bývalým dřevištěm dolu, se nalézá štola u které se uvažuje o jejím zpřístupnění. Tato štola ústí do výdušné jámy dolu Petr a Pavel.