Důl Jeremenko

Důl  Louis – Nová jáma – Jeremenko . Důl byl založen v roce 1891, vlastníkem byly Vítkovické kameno-uhelné doly. Důl Jeremenko je jediná šachta na území Ostravy, která má v provozu těžní jámy z důvodu čerpání důlní vody, aby  neohrozily šachty v Karvinské části revíru. Proto se této šachtě také říká vodní jáma. Vyčerpaná voda, které bývá až 6 mil.m3 za rok, se vypouští do řeky Ostravice poblíž ulice Rudné.

Zrušena a zasypána byla v roce 1996 jen výdušná jáma č.2. Těžba uhelných slojí,která byla většinou vedená z pole na řízený zával,byla ukončena, tak jako na většině Ostravských šachet, v roce 1992. Důl dosáhl konečné  hloubky 1200m a měl 8 pater.

Zvláštností této šachty jsou její těžní věže. Jedná se o kladivovou těžní věž, která byla postavena v roce 1966 a je vysoká 55m.Tato těžní věž postavena nad novou jámou  je jediná v Ostravě.Tento typ těžní věže byl ještě na dole Petr Bezruč, kde se však nezachovala, neboť byla kvůli špatnému technickému stavu stržena. U tohoto typu těžní věže se strojovna nachází přímo v těžní věži. Zvláštní je i druhá,sdružená,vzpěrová  těžní věž, na výdušné jámě,která se nachází na dole Jeremenko, není však jediná v Ostravě, neboť stejná se nachází na dole Petr Bezruč.