Důl Hlubina

Důl Hlubina – Laušman - hloubení jámy dolu Hlubina začalo v roce 1852, kdy důl patřil pod Vítkovické horní a hutní těžařstvo. K dolu Hlubina patřil i důl Šalamoun ( jenž se nacházel na Náměstí republiky ) a důl Karolína.

V roce 1859 se na Hlubině jako první v Rakousko-Uhersku začaly používat benzínové lampy.

V roce 1867 byl jako první v OKR použit dynamit při trhací práci.

V roce 1877 bylo zakázáno vypalování metanu. Tato nebezpečná práce se prováděla při předfárání pomocí loučí nebo svíček na dlouhých tyčích.

V roce 1921 se začala hloubit nová jáma, na kterou byl instalován nový parní těžní stroj ,vyrobený ve Vítkovicích, který měl výkon 3200k a byl jeden z největších v Evropě. Byl vybaven těžními lany o průměru 56,5 mm a dosahoval při těžbě rychlosti 18 m/s.

Tímto těžním strojem se těžilo z 10.patra až do roku 1974, kdy byl tento unikátní, parní těžní stroj, bohužel sešrotován kvůli prohlubování jámy na konečných 1022,6 m(největší hloubka Hlubiny byla 1200 m).Poté  jej nahradil elektrický těžní stroj.

Důl Hlubina byl spojen překopy nejenom s dolem Šalamoun a Karolína, ale i s dolem Jeremenko a Alexandr.Důl Hlubina měl jako první v OKR centrální umístění jam.

Na dole Hlubina, byly dány poprvé do provozu závěsná drážka ZD 80 a škrabákový nakládač.

Na dole Hlubina došlo  k  výbuchům metanu, a to v pondělí 29.7. 1867, kdy došlo při trhací práci v čelbě, v překopu ve sloji Juno, k výbuchu metanu při kterém zahynulo 62 horníků. Jedná se o výbuch, který měl za následek největší ztráty na životech v Ostravských dolech.A v neděli 22.5.1960, ve sloji Flora pod desátým patrem došlo, při výměně žárovky důlního osvětlení které bylo prováděno pod napětím, poblíž nezajištěného vrtu, v nedaleké degazaniční komoře, ke zkratu, který způsobil výbuch metanu a následně i uhelného prachu.Při této havárii zahynulo 54 horníků.Většina úmrtí byla způsobená otravou CO v nedalekých nízkých rubáních, neboť horníci nebyli vybaveni sebezáchrannými přístroji.Většímu rozšíření výbuchu zabránily prachové protivýbuchové uzávěry.

4.1.1961 došlo k výbuchu metanu ,při kterém zahynuli 3 horníci.Tento výbuch byl zaviněn vadnou ,sdruženou inspekční lampou 16620.Jednalo se o elektrickou lampu s benzínovou nadstavbou pro měření metanu.V roce 1961 bylo v OKR v provozu více jak 3000 benzínových lamp a necelé 2000 sdružených lamp 16620, které byly následně všechny vyřazeny a k měření metanu se začaly používat interferometry. Po stažení sdružených lamp 16620, došlo k jejich likvidaci a dnes díky tomu je tato lampa těžko sehnatelnou raritou.

Těžba byla ukončena v roce 1991. Následně se z tohoto dolu stalo muzeum, které je součástí dolní oblasti Vítkovic a které je přístupné veřejnosti.