Důl Anselm

Ferdinandovo štěstí – Strojní – Anselm-Masaryk-Eduard Urx. Tento důl byl založen v roce 1835 ,jako první hlubinný důl v Ostravě. Do roku 1843 jej vlastnilo Olomoucké arcibiskupství, následně jej koupil S.M.Rottschild, který jej pojmenoval po svém synovi Anselm.

Důl Anselm se nachází pod vrchem Landek. Geologickou zvláštností v lokalitě Landek je, že některé uhelné sloje vystupují na povrch.Na Landeku,¨se před založením hlubinného dolu Anselm, těžilo za pomocí štol a mělkých jam.Ještě dnes jsou na vrcholku kopce, viditelné propady těchto jam. Na kopci Landek byl v roce 1953 nalezen archeologický nález – 46 mm velká, soška ženy – Landecká Venuše neboli Petřkovická Venuše.

V roce 1847 byl na této jámě použit parní těžní stroj o výkonu 12 hp.V roce 1884 byla postavena první lanovka v Ostravě, dlouhá 1500 m, která dopravovala vytěžené uhlí k severní dráze Ferdinandové v Ostravě -Přívoze k dolu Odra. Od roku 1909 bylo lanovkou na důl Anselm dopravováno uhlí z dolu Oskar-Lidice.

V roce 1914 – 1915,byla postavena,nová strojovna,kde byl instalován,ležatý,dvouválcový,parní těžní stroj Gutehoffnungshütte o výkonu 2000 hp.Malá část, tohoto těžního stroje, se zachovala.Zachovaly se také bubny tohoto stroje, nezachovaly se válce.V tomto období,byla také postavena i nová 39 m vysoká těžní věž,která se zachovala dodnes. Zvláštností, této těžní věže, která byla projektována,na jedno těžní oddělení, je to,že lanovnice nejsou umístěny vedle sebe, ale nad sebou.Takovéto řešení těžní věže, bylo jediné v Ostravě.Po odstavení parního těžního stroje v roce 1973,byl tento nahrazen elektro-hydraulickým pohonem,umístěným v těžní věži pod původními lanovnicemi a nárazníkovým roštem.Tento pohon se využívá dodnes k fárání na štolové patro.

5.1.1924 došlo k výbuchu ve skladě trhavin, při kterém zahynuli 4 horníci.

7.1.1963 došlo na dole Anselm k průtrži vody a sirovodíku ze stařin, při této havárii zahynulo 9 horníků. Při této havárii vyteklo do těžní jámy 180 000 m³ vody.Havárie byla způsobená při ražení chodby, když se narazilo na staré důlní dílo zatopené vodou.

V roce 1975 došlo ke zbytečné likvidaci parního těžního stroje, neboť v této době se strojovna z roku 1914 - 1915 již nevyužívala, jelikož se používal elektro-hydraulický pohon, který je umístěn v těžní věži.Již v této době se však uvažovalo o tom,že se z areálu stane muzeum.I přesto byl tento těžní stroj zlikvidován.

Těžba byla ukončena v roce 1991 a v roce 1993 se z dolu stalo Hornické muzeum.

V hornickém muzeu na Landeku, se můžete seznámit  s různými způsoby ražení důlních děl a těžby uhlí  a můžete si prohlédnout i důlní expozici, kde uvidíte, jak vypadá rubání, prorážka, pasový nebo hřeblový dopravník, apod. V této expozici se nacházejí sloje Albert a František.

 

Fotogalerie důl Anselm

 

Fotogalerie Landek