Důl Alexandr

Důl Alexandr byl založen v roce 1896  Severní dráhou Ferdinandovou.Těžní jáma dosáhla hloubky 945 m a výdušná jáma 775 m. Výdušná i vtažná jáma, spolu s jámovými budovami byly vyhlášeny jako kulturní památky. Strojovny těchto jam se však nezachovaly.Na vtažné jámě,byl instalován dvouválcový,ležatý,parní,těžní stroj Breitfeld-Daněk o výkonu 700 hp.Na výdušné jámě byl také ležatý,dvouválcový,parní,těžní stroj od firmy Bromovský .Těžní věž na vtažné jámě ,která byla stejná jako na výdušné,byla v roce 1926,nahrazena novou,vyšší těžní věží a parní těžní stroj,byl nahrazen elektrickým.V roce 1952 byl instalován elektrický,těžní stroj i na výdušné jámě.Důl byl spojen překopy,nejprve s dolem Zárubek,později z dolem Jeremenko.

Dle pamětníka,který na tomto dole fáral,ještě v době provozu parního,těžního stroje,na výdušné jámě,údajně jízda klece nebyla plynulá.Toto bývá způsobeno tím,že vrátný pohyb pístu parního stroje,je znatelný při jízdě těžní klecí.Důl byl zrušen v roce 1992 a těžní jáma  byla zasypána v roce 1993 a v roce  1994 byla zasypána  výdušná jáma.

Těžní věž, vtažné jámy byla v roce 2008 rekonstruována.Důl se nachází v Ostravě Kunčičkách.Poblíž této šachty byla dělnická kolonie .Budovy šachty využívá Charita sv.Alexandra jako dílny a pod.Poblíž vtažné jámy se zachovalo  “sklepení“ ,jedná se zřejmě o skladiště výbušnin.Ze šachty se zachovala kotelna s komínem,kompresorovna,lampovna,kovárna a správní budova.

Poblíž dolu Alexandr se od roku 1949 do roku 1960 , také nacházela první zoologická zahrada v Ostravě.Kterou pomáhali vybudovat,také horníci tohoto dolu Alexandr a Zárubek. Zakladatelem a vedoucím této zahrady byl Bohumil Vítek.