Chemička Dukla Hrušov

Hrušovská chemička byla nazývána – Moravské chemické závody, nebo Hrušovské chemické závody Dukla. Byla založena 1851, jako výrobna sody a v této době byla největší chemickou továrnou v Rakousko-Uhersku. Provoz byl ukončen v roce 1997  a v roce 2009 byla zbourána.