Důl Odra

Důl Odra .

Důl František – Generál Svoboda – Vítězný Únor – Odra , byl založen v roce 1852 Těžiřstvem bratří Kleinů.Na tento důl byla později převedena těžba z dolu Jiří ,Stachanov ,Koblov,Anselm a Jindřich.Ve vtažné jámě,která dosáhla hloubky 1099 m, se nacházely dvě těžní oddělení.V jedné z nich byly umístěny čtyřetážové těžní klece.Ve druhém oddělení byl skip. Kvůli této kombinaci ,byla v těžní jámě ,vysoká prašnost.

Těžní věž na těžní jámě,byla poslední těžní věž postavená v Ostravě a byla zvláštní tím,že neměla všechny čtyři lanovnice v jedné rovině,ale jedna z lanovnic byla umístěná níže.Těžba byla ukončena v roce 1994,jako poslední v Ostravě.Z tohoto dolu se zachovaly pouze 2 výdušné jámy,s hloubkou 563,5 m  a 290,6 m  a 1 vtažná těžní jáma.Součástí dolu byla i koksovna.Na dole Odra se těží metan.