Důl Karolina

Důl Karolína vznikl v roce 1842, poblíž hotelu Palace. Při hloubení těžní jámy,se hlubiči potýkali se složitými tektonickými podmínkami,při hloubení došlo také k výbuchu metanu.Jméno důl  dostal po manželce S.Rothschilda-Charolain.

Jako výdušná jáma byla jáma Antonín, u které se zachoval plynový komínek před divadlem Antonína Dvořáka. Později bylo větrání převedeno na novou výdušnou jámu, která byla mezi Domem umění a ČSOB bankou, rovněž na tomto místě se nachází plynový komínek.Důl byl spojen,nejenom výdušnými jámami,ale také z dolem Šalamoun.V roce 1905 byla na tomto dole, poprvé použita odstředivá čerpadla,k čerpání důlní vody.

V roce 1858 vznikla vedle šachty Karolína, která produkovala kvalitní koksovatelné uhlí, první koksovna v Ostravě, se stejným názvem jako důl. Koksovna Karolina, využívala také uhlí z dolu Petr Bezruč, se kterým byla propojená lanovkou. Provoz koksovny byl ukončen v roce 1985. Z původní koksovny se zachovala pouze elektrocentrála a dvojhalí, které měly to štěstí, že byly vyhlášeny za kulturní památky.

Důl Karolína, jehož těžní jáma byla zasypána v roce 1933, měl po celou dobu těžby jen dřevěnou těžní věž. Původní jámu dnes najdete ve středu první budovy Nové Karolíny ,směrem od hotelu Paláce.V areálu, který byl na rozloze 60 ha, byl nejen důl a koksovna, ale i elektrárna a Žofínská huť, která fungovala do roku 1972.

Budovy, které se zachovaly, byly  postaveny na počátku 20.století. I když byly postaveny jako průmyslové objekty uprostřed koksovny tak, že nebyly veřejnosti přístupny, jsou i po více než 100 letech architektonicky zajímavé, což se o objektu postaveném v roce 2012 jako Nová Karolina, říci nedá.