Důl Jan

Důl Jan

Důl Jan založila Severní dráha Ferdinandova, z původní kutací jámy .Těžní jáma byla hloubená v roce 1869 a dosáhla hloubky 482 m.Větní a vodní jáma byla hloubena v roce 1870 a dosáhla hloubky 376 m. Koncem 19.století byla těžba převedena na nedaleký důl Josef a následně na  důl Michal.V roce 1906 byla na dole Jan postavená lanovka,která vedla zřejmě na důl Michálka.Důl Jan,byl využíván,také jako výdušná jáma dolu Michálka.Těžba probíhala do roku 1913. Vydušná jáma ,byla zasypána v roce 1922 a vtažná jáma 1975.Z tohoto dolu se zachovala budova trafostanice a základy další budovy,možná se jednalo o strojovnu.Důl se nacházel v Ostravě-Michálkovicích.