Důl Bedřich

Důl Bedřich (Zábřeh )

Důl Bedřich založilo těžařstvo Maria- Anna v roce 1900.Když ve středu  9.dubna 1902 dosáhla vtažná jáma hloubky 399,5 m a výdušná 413,1 m, došlo ve výdušné jámě, při vrtaní průzkumného vrtu, k průvalu vody spolu s CO2. Přítok vody byl tak intenzivní, že během několika hodin, zaplnil profil jámy do výšky 300 m.

Při této havárii byli pohřešování 3 hlubiči.Části těl,těchto hlubičů,byly nalezeny v roce 1906,při jednom z pokusů o zprovoznění jámy.Během pokusů o vyčerpáni vody ,se na dole Bedřich ,vystřídala spousta odborníků s celého světa.Bylo vyčerpáno,pomocí čerpadel a těžního okovu,více jak 3.mil. m3 vody.Byl navrtán vrt i ve druhé vtažné jámě ,aby se odčerpání vody urychlilo,ale přítok vody byl tak silný ,že v roce 1908, byly všechny pokusy ukončeny. V okrajových částek tohoto detritového pásma, které dosahuje mocnosti 50-250 m, těžily doly Jeremenko a Ignát.

Obě jámy byly v roce 1971 zasypány.Zvláštností, obou jam, jsou plynové komínky,které jsou ,asi jako jediné v Ostravě,plastové.Také původní kovové sloupky kolem jámy,byly nahrazeny plastovými.Důl se nachází v Ostravě – Zábřehu,nedaleko Ferony ,v osadě Bedřiška .